Privacy Policy

Versie 01/06/2021

Wij, van myPlugin, vinden je privacy belangrijk. Indien wij persoonsgegevens verwerken, doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door myPlugin, Dopheide 25, 3970 Leopoldsburg, BE 0756.779.548. myPlugin wordt volgens de AVG beschouwd als de (“verwerkingsverantwoordelijke”), wat wil zeggen dat myPlugin instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens en je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van je rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, je je eenvoudig kan wenden tot myPlugin: info@myplugin.app.

Definities van termen

Hulpverleners, Zorgprofessionals, Coaches, Psychologen en Therapeuten:
Een zorgprofessional die zijn of haar diensten digitaal aanbiedt aan Cliënten en daarvoor gebruik maakt van de diensten van myPlugin.
Cliënten:
Een individu (natuurlijk persoon) die als cliënt van een Hulpverlener gebruik maakt van de diensten aangeboden door Hulpverlener die daarvoor gebruik maakt van de diensten van myPlugin.
Anonieme gegevens:
Gegevens die niet (langer) toelaten een natuurlijk persoon te identificeren.

Digitale consultatie:
Een Digitale Consultatie omvat zowel een videogesprek als een chatfunctionaliteit. Een Digitale Consultatie vindt plaats tussen Hulpverlener en Cliënt.

Wanneer bewaren we persoonsgegevens en data van jou?

  • Bij een contractuele relatie als gevolg van je bestelling en/of aankoop
  • Bij het gebruik van het online platform van myPlugin
  • Bij het invullen van een formulier dat aangeeft dat je interesse hebt in onze diensten, via sociale media, partners en/of via de website en het online platform van myPlugin
  • Bij deelname aan acties, promoties en/of wedstrijden via de sociale media en websites van myPlugin

Welke persoonsgegevens verzamelen we en verwerken we en waarom?

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze (gratis) diensten (webinar) en onze producten (webapplicatie) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het inschrijven voor webinars welke regelmatig (gratis) worden gegeven. 
We verwerken persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen garanderen, deze persoonsgegevens deel je aan de hand van formulieren op onze website en online platform met myPlugin en je Hulpverlener.

Welke gegevens?
Identificatiegegevens:

uw naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsgegevens (indien van toepassing), straat, huisnummer, postcode gemeente.
Waarom: Identificatie
Wettelijke grondslag: Toestemming
Wanneer: Bij het invullen van formulieren op onze website en/of online platform

Persoonlijke en medische gegevens:
Waarom: Identificatie, om contact te houden, uitvoering dienstverlening
Wettelijke grondslag: Toestemming
Wanneer: Bij het invullen van formulieren op onze website en/of online platform

Gebruiksdata:
Merk toestel, operating system, locatiegegevens, cookies, gebruiksgegevens, crashlogs
Waarom: uitvoeren en verbeteren dienstverlening
Wettelijke grondslag: Toestemming
Wanneer: Uitvoeren en verbeteren dienstverlening

Communicatie
Alle communicatie tussen jou en myPlugin of hulpverleners die werken met myPlugin.
Waarom: Uitvoeren dienstverlening
Wettelijke grondslag: Toestemming, verbetering service, productontwikkeling, afgewogen gerechtvaardigd belang
Wanneer: Bij communicatie tussen jou en myPlugin

Betaalgegevens
Waarom: Uitvoeren dienstverlening
Wettelijke grondslag: Contractueel
Wanneer: Bij aanmelden en/of registreren op onze website of platform.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Wie, buiten myPlugin en Hulpverleners die gebruik maken van onze diensten, ontvangt je data?
We gebruiken een aantal handige tools van externe partners en/of diensten die ons inzichten geven in de mate waarin onze diensten voldoen aan gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit op basis van geanonimiseerde gegevens.

Aanbieders van cloud database diensten: uw gegevens worden opgeslaan in hoog beveiligde en gecodeerde databases. Aanbieders van ICT-diensten: om op een veilige manier met u te kunnen communiceren. Aanbieders van diensten voor data analyse: Om onze services te verbeteren gebruiken we verschillende tools voor gegevensanalyse om gegevens te verzamelen en om ze om te kunnen zetten in anonieme statistieken. Sociale media platformen: Als je deelneemt aan een sociale media campagne van myPlugin dan verwerken we enkel de persoonlijke gegevens die je voor deze campagne met myPlugin hebt gedeeld.

Je surfgedrag op onze website(s)
Het bezoek van een gebruiker op onze website leert ons enorm veel over wat gebruikers zoals jij belangrijk vinden. Vandaar ook dat myPlugin anonieme of geaggregeerde gegevens kan verzamelen, zoals het type browser, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website die je verwees naar myPlugin. Dit maakt het ons mogelijk de website van myPlugin permanent te optimaliseren voor gebruikers.

Om het gebruik van onze website te verbeteren gebruiken we via cookies en een pixel tag Google Analytics, Facebook, Hotjar. Bekijk de privacy policy van deze dienstverleners over de persoonlijke data die zij verzamelen:
Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/

Aanbieders van cloud database diensten: uw gegevens worden opgeslaan in hoog beveiligde en gecodeerde databases. Aanbieders van ICT-diensten: om op een veilige manier met u te kunnen communiceren.

Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Aanbieders van diensten voor data analyse: Om onze services te verbeteren gebruiken we verschillende tools voor gegevensanalyse om gegevens te verzamelen en om ze om te kunnen zetten in anonieme statistieken.
Leadfeeder: https://www.leadfeeder.com/privacy/

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
We verwerken je data zolang je de diensten van myPlugin gebruikt. We houden je persoonsgegevens niet langer bij dan nodig is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die myPlugin verwerkt
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingsplicht te voldoen.
– Ledenadministratie en dienstverlening
In onze ledenadministratie houden we alle professionele prospects en klanten van myPlugin bij, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze (gratis) diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we de contactdetails bij om:
– Onze (gratis) diensten (online trainingen) en producten (live trainingen, webapplicatie) te leveren die je hebt afgenomen. 
– Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
– Om je te informeren over (wijzigingen van) onze producten en diensten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de e-mail.

Wil je contact met ons opnemen? We zijn via verschillende kanalen te bereiken zoals: telefoon, post, e-mail, Facebook, Instagram. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

– Nieuwsbrieven en mailings
Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en mailingslijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over onze (gratis) producten en (gratis) diensten of aan e-mails ter herinnering van een webinar of een e-mail met de herhaling van het webinar. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere e-mail uitschrijven. 

Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden over onze producten, zoals live trainingen en (gratis) diensten zoals een webinar of een gratis try-out account in de webapplicatie van myPlugin.

 

Voor campagnes voor (gratis) diensten en producten van myPlugin B.V. verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien. 

Daarnaast maken we voor myPlugin B.V. gebruik van ‘aangepaste doelgroepen via Facebook’. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op onze website(s) of op basis van een e-mailadres van zorgprofessionals. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hiervoor vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platformen kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijden, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Als je niet wil dat via deze platformen advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platformen afmelden. Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van myPlugin te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie(s) op richten. 

– Verbetering dienstverlening myPlugin B.V.
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld: Conversieratio’s en open rates om te zien hoe relevant onze e-mails (nieuwsbrieven, herinneringen van webinars, herhalingen van webinars, informatie, ..) zijn.

Wanneer bewaren we persoonsgegevens en data van jou?

– Bij een contractuele relatie als gevolg van je bestelling en/of aankoop
– Bij het gebruik van het online platform van myPlugin
– Bij het invullen van een formulier dat aangeeft dat je interesse hebt in onze diensten, via sociale media, partners en/of via de website en het online platform van myPlugin
– Bij deelname aan acties, promoties en/of wedstrijden via de social media en websites van myPlugin

Hoe myPlugin persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@myplugin.app. 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Servers en apparaten van onze leverancies en medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL).
• Encryptie van persoonsgegevens en gevoelige informatie in gebruikersdossiers en cliëntendossiers, notities en verslagen.
• Voor onze webapplicatie en dataopslag maken we enkel gebruik van servers binnen Europa.

Indien je wil dat wij niet langer je gegevens verwerken volstaat het ons dat mee te delen op info@myplugin.app. Via dit adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Dit privacybeleid kan wijzigen naarmate onze website, online platform en andere diensten evolueren. Wij brengen onze gebruikers op de hoogte van grote wijzigingen via onze website of nieuwsbrief. Het meest recente privacybeleid wordt steeds gepubliceerd op onze website met vermelding van publicatiedatum.

Privacybeleid