Privacy Policy

Versie 01/06/2021

Wij, van myPlugin, vinden je privacy belangrijk. Indien wij persoonsgegevens verwerken, doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door myPlugin, Dopheide 25, 3970 Leopoldsburg, BE 0756.779.548. myPlugin wordt volgens de AVG beschouwd als de (“verwerkingsverantwoordelijke”), wat wil zeggen dat myPlugin instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens en je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van je rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, je je eenvoudig kan wenden tot myPlugin: info@myplugin.app.

Definities van termen

Hulpverleners, Zorgprofessionals, Coaches, Psychologen en Therapeuten:
Een zorgprofessional die zijn of haar diensten digitaal aanbiedt aan Cliënten en daarvoor gebruik maakt van de diensten van myPlugin.
Cliënten:
Een individu (natuurlijk persoon) die als cliënt van een Hulpverlener gebruik maakt van de diensten aangeboden door Hulpverlener die daarvoor gebruik maakt van de diensten van myPlugin.
Anonieme gegevens:
Gegevens die niet (langer) toelaten een natuurlijk persoon te identificeren.

Digitale consultatie:
Een Digitale Consultatie omvat zowel een videogesprek als een chatfunctionaliteit. Een Digitale Consultatie vindt plaats tussen Hulpverlener en Cliënt.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens nooit met commerciële partners.
We verwerken je data zolang je de diensten van myPlugin gebruikt. We houden je persoonsgegevens niet langer bij dan nodig is tenzij anders overeengekomen.

Wanneer bewaren we persoonsgegevens en data van jou?

  • Bij een contractuele relatie als gevolg van je bestelling en/of aankoop
  • Bij het gebruik van het online platform van myPlugin
  • Bij het invullen van een formulier dat aangeeft dat je interesse hebt in onze diensten, via sociale media, partners en/of via de website en het online platform van myPlugin
  • Bij deelname aan acties, promoties en/of wedstrijden via de sociale media en websites van myPlugin

Welke persoonsgegevens verzamelen we en verwerken we en waarom?

We verwerken persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen garanderen, deze persoonsgegevens deel je aan de hand van formulieren op onze website en online platform met myPlugin en je Hulpverlener.

Welke gegevens?
Identificatiegegevens:

uw naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsgegevens (indien van toepassing), straat, huisnummer, postcode gemeente.
Waarom: Identificatie
Wettelijke grondslag: Toestemming
Wanneer: Bij het invullen van formulieren op onze website en/of online platform

Persoonlijke en medische gegevens:
Waarom: Identificatie, om contact te houden, uitvoering dienstverlening
Wettelijke grondslag: Toestemming
Wanneer: Bij het invullen van formulieren op onze website en/of online platform

Gebruiksdata:
Merk toestel, operating system, locatiegegevens, cookies, gebruiksgegevens, crashlogs
Waarom: uitvoeren en verbeteren dienstverlening
Wettelijke grondslag: Toestemming
Wanneer: Uitvoeren en verbeteren dienstverlening

Communicatie
Alle communicatie tussen jou en myPlugin of hulpverleners die werken met myPlugin.
Waarom: Uitvoeren dienstverlening
Wettelijke grondslag: Toestemming, verbetering service, productontwikkeling, afgewogen gerechtvaardigd belang
Wanneer: Bij communicatie tussen jou en myPlugin

Betaalgegevens
Waarom: Uitvoeren dienstverlening
Wettelijke grondslag: Contractueel
Wanneer: Bij aanmelden en/of registreren op onze website of platform.

Wie, buiten myPlugin en Hulpverleners die gebruik maken van onze diensten, ontvangt je data?
We gebruiken een aantal handige tools van externe partners en/of diensten die ons inzichten geven in de mate waarin onze diensten voldoen aan gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit op basis van geanonimiseerde gegevens.

Aanbieders van cloud database diensten: uw gegevens worden opgeslaan in hoog beveiligde en gecodeerde databases. Aanbieders van ICT-diensten: om op een veilige manier met u te kunnen communiceren. Aanbieders van diensten voor data analyse: Om onze services te verbeteren gebruiken we verschillende tools voor gegevensanalyse om gegevens te verzamelen en om ze om te kunnen zetten in anonieme statistieken. Sociale media platformen: Als je deelneemt aan een sociale media campagne van myPlugin dan verwerken we enkel de persoonlijke gegevens die je voor deze campagne met myPlugin hebt gedeeld.

Je surfgedrag op onze website
Het bezoek van een gebruiker op onze website leert ons enorm veel over wat gebruikers zoals jij belangrijk vinden. Vandaar ook dat myPlugin anonieme of geaggregeerde gegevens kan verzamelen, zoals het type browser, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website die je verwees naar myPlugin. Dit maakt het ons mogelijk de website van myPlugin permanent te optimaliseren voor gebruikers. De gegevens die myPlugin hier bijhoudt, worden op een louter anonieme wijze bijgehouden zonder dat een identificatie ooit nog mogelijk is.

Om het gebruik van onze website te verbeteren gebruiken we via cookies en een pixel tag Google Analytics, Facebook, Hotjar en Leadfeeder. Bekijk de privacy policy van deze dienstverleners over de persoonlijke data die zijn verzamelen:
Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/
Leadfeeder: https://www.leadfeeder.com/privacy/

Aanbieders van cloud database diensten: uw gegevens worden opgeslaan in hoog beveiligde en gecodeerde databases. Aanbieders van ICT-diensten: om op een veilige manier met u te kunnen communiceren. Aanbieders van diensten voor data analyse: Om onze services te verbeteren gebruiken we verschillende tools voor gegevensanalyse om gegevens te verzamelen en om ze om te kunnen zetten in anonieme statistieken. Sociale media platformen: Als je deelneemt aan een sociale media campagne van myPlugin dan verwerken we enkel de persoonlijke gegevens die je voor deze campagne met myPlugin hebt gedeeld.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
We delen jouw persoonsgegevens nooit met commerciële partners, nooit!
We verwerken je data zolang je de diensten van myPlugin gebruikt. We houden je persoonsgegevens niet langer bij dan nodig is.

Wanneer bewaren we persoonsgegevens en data van jou?
– Bij een contractuele relatie als gevolg van je bestelling en/of aankoop
– Bij het gebruik van het online platform van myPlugin
– Bij het invullen van een formulier dat aangeeft dat je interesse hebt in onze diensten, via sociale media, partners en/of via de website en het online platform van myPlugin
– Bij deelname aan acties, promoties en/of wedstrijden via de social media en websites van myPlugin

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we en waarom?
We verwerken persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen garanderen, deze persoonsgegevens deel je aan de hand van formulieren op onze website en online platform met myPlugin en je Hulpverlener.

Indien je wil dat wij niet langer je gegevens verwerken volstaat het ons dat mee te delen op info@myplugin.app. Via dit adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Dit privacybeleid kan wijzigen naarmate onze website, online platform en andere diensten evolueren. Wij brengen onze gebruikers op de hoogte van grote wijzigingen via onze website of nieuwsbrief. Het meest recente privacybeleid wordt steeds gepubliceerd op onze website met vermelding van publicatiedatum.